Jednou z vÄ›cí, které znaÄnÄ› zmÄ›nily nejen podnikatelské prostÅ™edí, je bezesporu rozmach internetu. Dnes k nÄ›mu má přístup bezmála každý z nás, a obchodníci se tomu museli pÅ™izpůsobit. I to je důvod, proÄ má dnes každá firma své údaje na síti, Äasto i s vlastní webovou stránkou. Výhody jsou zde totiž velmi jasnÄ› patrné. Není tedy divu, že to ho využívají.

 

dnes se k obchodování využívá i internet

 

AvÅ¡ak i dnes se najdou takzvaní staromilci, kteří moderní technologie příliÅ¡ neuznávají a chtÄ›jí vÅ¡e dÄ›lat tradiÄním způsobem. Na tom samozÅ™ejmÄ› není nic Å¡patného. Je vÅ¡ak otázkou, zda si pod sebou takto nepodÅ™ezávají vÄ›tev. Koneckonců právÄ› internet je místem, kde je budou potenciální zákazníci nejspíše hledat.

 

Tento přístup vidíme pÅ™edevším u malých lokálních firem a podniků. Ti neoÄekávají nÄ›jaké obrovské tržby a vÄ›tÅ¡inou vyrábí pro svou stálou klientelu. A to je v pořádku, avÅ¡ak je potÅ™eba si uvÄ›domit, že se tím pÅ™ipravujeme o spoustu nových potenciálních zákazníků. NehledÄ› na to, že i ti stávající zde budou hledat informace, například o zmÄ›nách otevírací doby v průbÄ›hu svátků – je to jednodušší, než pÅ™ijet a zjistit, že máte zavÅ™eno.

 

růst hodnoty firmy

 

Proto, i když se nám to nemusí příliš líbit, bychom měli alespoň uvažovat o tom, že dáme své údaje na internet, například na server jako je firmy cz, kde se lidem, kteří vyhledávají například truhlářství v místě, kde pracujeme, zobrazí i naše firma, spolu s kontaktními údaji, které se rozhodneme zveřejnit.

 

SamozÅ™ejmÄ› to neznamená, že bychom si mÄ›li hned zakládat internetovou stránku. Pro mnohé drobné podnikatele je nÄ›co takového zbyteÄné, zvláštÄ› pokud nemají ambice nÄ›jak zvlášť růst. AvÅ¡ak pro ty, kteří chtÄ›jí svou firmu v budoucnu expandovat, možná dokonce i do zahraniÄí, je to v podstatÄ› nezbytné.

 

Je tedy potÅ™eba si jasnÄ› říci, jaké jsou naÅ¡e ambice a Äeho vlastnÄ› chceme v podnikání dosáhnout. Podle toho bychom se pak mÄ›li zachovat – a to i v případÄ›, že se nám to nebude příliÅ¡ líbit.