Vždycky mě bavilo pracovat ve zdravotnictví, proto jsem také vystudovala střední zdravotnickou školu. A opravdu hodně mě to bavilo a já jsem v budoucnu taky chtěla dělat lékařku. Jenomže jak už to, tak bývá, tak když má člověk třeba například nějaký sen, ne vždycky se mu může taky splnit. Bohužel já jsem byla ten případ. Sice jsem se velice hodně snažila, abych se dostala na lékařskou fakultu, ale když jsem se tam nedostala ani na druhý pokus, tak jsem si řekla, že to vzdám, že to nemá vůbec žádnou cenu.

Léků je velké množství.

Proč bych se ještě více trápila, když se stejně tam nedostanu? Byla jsem z toho velice nešťastná a taky jsem byla ve stresu, takže jsem si řekla, že střední zdravotnická škola mně bude stačit. Nicméně ale o rok později jsem to řekla, že bych mohla dělat farmaceutku. Tak jsem si tedy dodatkově na to ještě školu a řekla jsem si, že když nemůžu být lékařka nebo něco podobného, tak budu farmaceutka a prodávat lékárně. Jako třeba například taky distribuovat léčiva. Protože distribuovat léčiva je velice důležité a já jsem právě chtěla dělat nějakou práci, která je záslužná a taky důležitá.

Léky jsou důležité.

A podle mého názoru distribuce léčiv je právě záslužná a důležitá práce, protože si vezmete, kdyby tohle nikdo nedělal, tak lidé by neměli, jak brát léky. Myslím si, že právě důležitost léku je u nás velice potřebná, protože opravdu je mnoho lidí, kteří potřebují brát léky, aby mohli žít anebo aby mohli normálně fungovat. Proto jsem si řekla, že distribuce léčiv pro mě bude ideální. Chvílí jsem taky pracovala v lékárně, ale abych pravdu řekla tak jako distributor léčiv jsem se cítila lépe a taky mě více bavila. Potkávala jsem se hlavně s lidmi, což pro mě bylo zásadní. Jsou různé zaměstnání, jako například distribuce léčiv anebo práce v lékárně, což je záslužné. A taky velice zajímavé, protože v lékárně nebo jako pracovník distribuce léčiv https://technolife.cz/ nikdy nezažijete stejný den dvakrát.