Každá firma, která má byť jednoho zaměstnance, musí mu zajistit bezpečnostní školení při prvním nástupu do zaměstnání a poté v pravidelných intervalech, které jsou dané bezpečnostními normami. Každý zaměstnanec musí být přesně informován a seznámen se všemi možnými nástrahami, se kterými může po čas své pracovní doby přijít do styku a které by mohly být příčinou pracovního úrazu.

pracoviště

Možná si říkáte, že vaši zaměstnanci pracují v prostředí, kde se jim nemůže nic stát, ale součástí bezpečnostního školení je i protipožární ochrana a také se zaměstnanci seznámí, jak se zachovat, pokud požár vypukne.

Povinnost proškolit své zaměstnance máte, i když zaměstnáváte někoho na brigádu, na tzv. Dohodu o provedení práce. Právě mladí studenti, brigádníci, kteří nastupují na svou první brigádu, často nemají vůbec ponětí, co všechno může být příčinou pracovního úrazu.

Většina firem si na proškolení objedná odborníka přes BOZP. Ten začne tím, že si prohlédne všechny prostory ve vaší firmě a stanoví jednotlivá nebezpečí, která se na nich mohou vyskytnou. Je velice pravděpodobné, že to, co vy přehlédnete, pracovník BOZP odhalí, identifikuje tzv. slabá místa.

pracoviště

Je bláhové, že byste poslali nějakého svého zaměstnance na kurz BOZP a on by se za jeden dva dny naučil vše o bezpečnosti práce. BOZP je ucelený soubor činností, jejichž cílem je vytvořit bezpečná pracoviště pro vaše zaměstnance a zároveň vaše zaměstnance tak proškolit, aby byli připraveni na všechny situace, které během jejich pracovní doby mohou nastat a zároveň je seznámit se všemi ochrannými pracovními pomůckami, které musí během pracovní doby používat.

Znáte, jako zaměstnavatel, všechny své povinnosti vůči svým zaměstnancům s ohledem na bezpečnost práce? Neznáte? Tak to okamžitě kontaktujte firmu Gradegroup, která vám se vším pomůže, aby vaši zaměstnanci nebyli zbytečně vystavováni bezpečnostním rizikům.